Кандидат за общински съветник

Димитър Иванов

Преференция №106.
66

Биография

Аз съм Димитър Иванов. Роден съм през 1979 г. в гр. Димитровград. Завърших висшето си образование в СА „Д. А. Ценов” гр. Свищов, специалност „Финанси”.
От 2005 до 2010 година работих в банковия сектор. От 2010 до сега работя в Българо–Италианска логистична компания, оказваща логистична и техническа поддръжка на редица малки и средни предприятия от леката промишленост.
Аз вярвам, че Димитровград може много повече. Че заедно можем да направим Община Димитровград още по-добро място за живеене, за работа и за отглеждане на децата ни, че може да има по-добри условия за развитие на малък и среден бизнес. Нека вземем дейно участие в управлението на нашия град, да бъдем корективът в Общината, да правим информиран избор и да знаем какво и как се случва в нея. Аз обичам Димитровград, зная че и Вие го обичате, нека заедно го направим още по-добър.

Документи

Няма публикации.