Кандидат за общински съветник

Стефан Аврамов

Преференция №110.
66

Биография

Роден съм в София на 17.10.1967, но съм израснал в гр. Димитровград. Основното си образование завърших в ОУ „Пенчо Славейков“, а средното в тогавашното ЕСПУ „Иван Вазов“, Димитровград. Завърших висшето си образование в Стара Загора в Тракийския университет, Факултет по ветеринарна медицина като ветеринарен лекар.
Женен съм с една дъщеря.
След няколкогодишно практикуване на ветеринарната си професия, започнах работа за природозащитни неправителствени организации. В тази си позиция съм работил в сътрудничество с общински и държавни институции за обявяване на множество нови защитени територии (включително ЗМ Злато поле), за разработване на няколко плана за управление на защитени територии (включително ЗМ Злато поле), за обявяване на Натура 2000 мрежата, промяна на законите за биологичното разнообразие, защитените територии, горите, лова и др. Представител съм на българските екологични неправителствени организации в Националния ловен съвет към Изпълнителната агенция по горите от 2001 и в Националния съвет за биологично разнообразие от 2016. От 2006 съм член на европейската
секция на Дружеството за консервационна биология (SCB), а от 2009 на Световната работна група за защитените територии към Международния съюз за защита на природата (WCPA/IUCN).
Хобито ми е ходене по планини и снимане на диви животни.
Моят досегашен принос за Димитровград е обявяването на защитената местност „Злато поле“. Нейната процедура, заедно с процедурите на още няколко други защитени територии, беше „замръзнала“ преди почти 20 години. След една промяна в Закона за защитените територии и актуализиране на документацията й, процедурата й бе разблокирана и тя бе успешно обявена.
Кандидатирам се за общински съветник, защото смятам, че Димитровград може да стане още по- хубав град, чиято младеж да остава да работи в него, а не да емигрира.
Ако бъда избран за общински съветник ще направя всичко възможно за да бъде намалено замърсяването на въздуха, недопуснато изгарянето на отпадъци, възстановени горите по поречието на Марица, привлечени нови стратегически инвеститори, създаващи работа за младежта на града, а общината ще бъде напълно цифровизирана.

Документи

Няма публикации.