Кандидат за общински съветник

Виолета Божанова

Преференция №112.
66

Биография

Аз съм Виолета Божанова. Родена съм през 1969 г. в гр. Айтос. Завърших висшето си образование в Аграрния университет – гр. Пловдив. Семейна съм, имам две деца и един внук. Аз съм доктор по Селекция на културните растения и професор в Института по полски култури – гр. Чирпан. Печелила съм дългосрочни изследователски стипендии и съм специализирала в областта на растителните биотехнологии в различни научни лаборатории в Германия и в Хамбургския университет.
Ръководила съм много конкурсни научни проекти, финансирани от български и международни организации в т.ч. и на проекти, свързани с обучения на фермери по ПРСР към ДФ “Земеделие” и съм хонорован преподавател в Аграрния факултет на Тракийския Университет – Стара Загора.
Имам активна научна и обществена позиция в областта на Биологичното земеделие и агроекологията. Като учен и гражданин подкрепям и се е включвам в различни инициативи и акции на правителствени и неправителствени организации във връзка със запазване на биоразнообразието, достъпа до генетични ресурси, чистота на храната, почвата и въздуха. По мое предложение през 2016 г. и 2017 г. инициирахме съвместна дейност между ССА и Greenpeace България.
“Бъди промяната, която искаш да видиш в света.” – Ганди
Най-сигурният начин да видиш осъществени идеите и визиите, които имаш за промяна на заобикалящата те действителност и инертност, било то по отношение на институции или обществени нагласи, е да започнеш самият ти да работиш за осъществяването им. Точно това е и мотивацията ми да се кандидатирам за общински съветник.
Ще работя за това, да бъде повишена гражданската активност; да бъде подобрен диалогът между гражданите и общинското ръководство; да бъдат реализирани по-голям брой конструктивни граждански инициативи.
Ще съдействам за повишаване на агроекологичната култура и информираността (за предоставяни по ПРСР субсидии) на гражданите, фермерите и институциите, за да имаме по-вкусна и по-чиста храна за всички, произведена по справедлив начин, която не вреди на здравето ни и на околната среда.
Ще съдействам за осигуряване на повече средства за поддържане на парковете, за оказване на по-строг контрол върху разделното изхвърляне на разделно събраните боклуци, за ограничаване на замърсяващи въздуха промишлени практики.

Документи

Няма публикации.