Програма по сектори

Електронно управление

Електронно управление

Финансова и ресурсна обезпеченост чрез собствени средства или Европейски проекти от страна на общината в подкрепа на развитие на тези политики;
Администрация и Административна трансформация.
Административна трансформация, това означава по-малко бюрокрация, по-малко корупция, по-ефективно харчене и повече възможности за хората и бизнеса.
Смятаме, че прозрачността на общинските финанси в момента е недостатъчна и затова предлагаме радикалното й подобряване с помощта на съвременните комуникационни и информационни технологии.
План за административна трансформация
Електронизация на регистрите

  • Ще цифровизираме всички регистри в общината и те ще бъдат водени с адекватна за целта информационна система.
  • Ще финансираме голяма част от поставените цели по Оперативна програма “Добро управление”, която е фокусирана върху електронното управление и административната реформа. Използвайки този инструмент, преките разходи от общинския бюджет за дигитална трансформация ще бъдат минимални.
    Административна реформа
  • Ще въведем длъжността “Информационен мениджър”, подчинен директно на кмета, който води цифровата трансформация на града. Информационния мениджър ще бъде с ранг на заместник кмет и ще разполага с необходимите ресурси и екип.
    Отворен код
    -Всички системи, разработени с публични средства, ще бъдат с публично достъпен код. Освен че това е изискване на закона, така качеството и сигурността на системите ще бъдат подложени на публично експертно обсъждане, което може да допринесе за тяхното подобряване. Не на последно място, това ще позволи повторно използване на разработени функционалности, вместо тяхното многократно поръчване.

Програма по сектори