Програма по сектори

Култура

Култура

Реформа и оптимизация в общинските културни центрове
Основната грижа на отдела по култура трябва да бъде живият творец, в него най-много да се инвестира. Живите хора правят културата, защото ако културното наследство е буквата на културата, то съвременното й състояване е нейният дух.
Подобряване на инфраструктурата в театъра и преосмисляне на дейността му с цел отварянето му за повече публика и прояви;
Популяризирането на постановки , актьори, младежка трупи;
Приобщаване на младежката и детската публика към културния процес в града, чрез детски спектакли, конкурси за младежки културни и художествени проекти, чрез работа с учители по литература и художествена култура;
Превръщане на читалища и библиотеки в съвременни информационни и културни институции чрез организиране на безплатни курсове за жители по селата, самите читалищни служители да съдействат на жителите чрез услуги др;
Запазване на автентичния за региона фолклор– песни, стихове, легенди, традиции и обичаи- за всяко населено място, промоциране на събития и организирането на такива чрез Общински фолклорен фестивал с участието на всички граждани;
Медийни кампании за популяризиране и промотиране на: Историческия музей, Градската Библиотеката, Дом музей Пеньо Пенев, художествената галерия „Петко Чурчулиев” – където се държи културното ни наследство;
Организиране на посещения на ученици в културните центрове с транспорт осигурен от общината;
Популяризиране на Димитровград чрез утвърдени културни прояви (Дни на поезията Пеньо Пенев, Национална и международна награда Пеньо Пенев, Есенни музикални дни и др. или чрез Забавно-духов оркестър, джаз триото и др. състави;
Запазване и разширяване на културния календар на общината за всяка година;
Подобряване на достъпа за хора с увреждане до гореспоменатите публични институции;

Програма по сектори