Програма по сектори

Спорт

Спорт

Спортът има и изключително важен икономически ефект, защото представлява най-важната инвестиция – в здравето. Ще насочим внимание към:
• Изграждане на интегрирани спортни комплекси, които ще предоставят услугите си на димитровградчани безплатно;
• Изграждане на закрит плувен басейн в гр. Димитровград и изпълняване на програма за обучение по плуване на учениците от общината;
• Насърчаване на масовия спорт сред хората от всички възрасти;
• Подпомагане развитието на младите спортисти – аматьори и професионалисти;
• Насърчаване на инвестициите в спорта;
• Безплатно предоставяне на общинската спортна база на спортисти сред хората с трайни увреждания и подкрепа на участията им в спортни прояви;
• Осигуряване на рехабилитация, активен отдих, осмисляне на свободното време и пълноценна реализация на лицата в неравностойно положение.

Програма по сектори