Програма по сектори

Въведение

Въведение

Общината трябва да обединява хората, да подпомага общностите и бизнеса, и всички те заедно да работят с ясното съзнание, че имат споделени права и отговорности. Задължението на общинската администрация е да подобрява живота и сигурността им, чрез създаване на правила, които да прилага и контролира. Това е възможно посредством достиженията на IT технологиите. За комуникация, наблюдение, анализ на данните и вземане на правилните решения отчитащи многообразието от интереси на гражданите в интерес на цялото общество.
Днес, повече от всякога е нужна обща, съвременна визия, както за управлението и функционирането на процесите, така и за приобщаване и активната роля на гражданското общество. Нашето разбиране е, че е нужно възраждане на ролята на общинския съветник, която е водеща в процеса за повишаване на гражданската активност, както и подобряването на диалогът между гражданите и общинското ръководство.
Повишаване привлекателността и конкурентоспособността на Община Димитровград, осигуряването на добро качество на живот и достъп до основните услуги , като се опазва и развива потенциалът й.

Програма по сектори